Klachten en suggesties

Voor klachten en suggesties kan je je richten aan de afdeling klantenservice. Je krijgt altijd binnen 5 werkdagen uitsluitsel over je klacht of suggesties.